DirectAdmin

Hướng dẫn kích hoạt SSL Let’s Encrypt cho hostname Directadmin

Từ phiên bản Directadmin mới nhất gần đây, mặc định sau khi cài đặt thành ...

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên DirectAdmin Centos 7

Giới thiệu ClamAV Clam AntiVirus (hay còn gọi tắt là ClamAV) là bộ công cụ ...

Hướng dẫn thay đổi độ dài UserName DirectAdmin

DirectAdmin giới hạn số lượng ký username khi tạo tài khoản hosting mới. Làm thế ...

1 Comments