Hướng dẫn thay đổi độ dài UserName DirectAdmin

DirectAdmin giới hạn số lượng ký username khi tạo tài khoản hosting mới.

Làm thế nào để thay đổi số lượng ký tự tài khoản hosting DirectAdmin.

Khi bạn khởi tạo hosting cho khách hàng, thường username các bạn sẽ đặt trùng với tên miền (domain) để dễ nhớ và quản lý.

Nhưng: Mặc định ở phiên bản DirectAdmin cũ < 1.56 chỉ hỗ trợ 10-14 ký tự (độ dài username)

Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản mới hơn. Có MySQL 5.7.8+ hoặc MariaDB 10.x+ sẽ hỗ trợ lên tới 30 ký tự.

Chúng ta cùng bắt đầu,

Bạn cần mở file directadmin.conf

Chạy lệnh: nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Các bạn tìm tới dòng max_username_length và thay đổi giá trị mong muốn (ví dụ: 30), sao cho phù hợp với phiên bản MySQL hoặc MariaDB bạn đang sử dụng.

Sau đó khởi động lại DirectAdmin bằng lệnh: service directadmin restart

huong-dan-thay-doi-do-dai-username-directadmin

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan

1 thoughts on “Hướng dẫn thay đổi độ dài UserName DirectAdmin

Trả lời